เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
เปิดใช้งานเว็บพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยตามปกติ


นายมานพ ษมาวิมล
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1


ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว 20/06/2019 16:10:25 ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เลขที่ 111 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000