เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว
 
ปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว 
ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนเป็นข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง สพป.ลพบุรี เขต 1 
เพิ่มโดย : ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 20/06/2019 16:10:25
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เลขที่ 111 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000